Menu

Branchenyt

Siden er under konstruktion.

Links

Trendanalyse  
www.trendanalyse.dk ... 

Sirikommissionen  
SIRI-kommissionen, der bl.a. skal kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte udviklingen inden for kunstig intelligens og den digitale disruption til vækst og job.
www.ida.dk/om-ida/temaer/siri-kommissionen
www.twitter.com/IDAdk/lists/sirikommissionen
SIRI-Kommissionen: Analyser og rapporter 
www.ida.dk/om-ida/temaer ... 

Digitale trends & det danske arbejdsmarked  
​Tænketanken CEVEA og HK Danmark
www.cevea.dk ... pdf 

Kampen om Fremtiden. Forstå hvordan kunstig intelligens påvirker mennesker, magt og markeder 
Thomas Terney 
www.thomasterney.com/kampen-om-fremtiden
www.twitter.com/ThomasTerney

Futuriblerne

Lær AI

AI learning  
Free online course v/The University of Helsinki
www.course.elementsofai.com

Metode

Environmental scanning, futures research, strategic foresight and organizational future orientation: A review, integration, and future research directions
René Rohrbeck, Aarhus University. Conference Paper 2012. 
www.researchgate.net/publication/236 ... 

Fintech

Fintech i fremtidens Danmark  
www.ida.dk ... 
Fintech – En international kortlægning 
v/Hanne Shapiro Futures. 2018 
www.ida.dk ... pdf 

Marketing

Entangled marketing  
Next step in marketing: developing an enduring mutually beneficial entangled relationship.
www.markedsforing.dk/artikler ... 

Kundeservice, virtuelle agenter 

Case 2018: SEB Group i Sverige 
I samarbejde med den amerikanske softwarevirksomhed IPsoft om den kognitive virtuelle agent ’Amelia’.
www.ida.dk ... pdf 

Medier

AI, medier og demokrati  
www.ida.dk ... 

Nyheder og input om medieudvikling   
www.medietrends.dk
www.dk.linkedin.com/in/janbirkemose

Sundhed

Sundhed  
SIRI-kommissionens anbefalinger til sundhedssektoren 
www.ida.dk/om-ida/temaer/siri-kommissionen/sundhed
Case 2018: Talk2Care 
... en vågen patient i respirator har svært ved at kommunikere. Det sætter nogle helt særlige krav til sygeplejen. Talk2Care – en kommunikationsapp tilgængelig via en tablet. 
www.ida.dk/media/2510 ... pdf 

DeepMind Health 
Helping clinicians get patients from test to treatment, faster 
www.deepmind.com/applied/deepmind-health

IBM Watson Health  
www.ibm.com/watson/health

Transport

Fremtidens transport er digital  
www.ida.dk ...

Mobility-as-a-Service - Strukturel analyse af digital infrastruktur
Ekstern analyse foretaget af QVARTZ for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 2018. 
www.trm.dk/da/publikationer ... 

Mobility-as-a-service (MaaS) 
www.danskkollektivtrafik.dk ... 

Sectors
The Future of Agriculture
The Future of Construction
The Future of Education
The Future of Finance
The Future of Healthcare
The Future of Logistics and Supply Chain Management
The Future of Retail
The Future of the Smart City and Smart Governance
www.richardvanhooijdonk.com/en/e-books
www.twitter.com/rvhooijdonk

Uddannelse

Digitalisering, job og kompetencer  
5 anbefalinger:  Inddrag medarbejderne. Digital forandringsledelse handler om at skabe organisatorisk forankring. Nye kompetencer læres bedst i praksis. Uddannelsessystemet skal matche bedre. Fokusér på at skabe værdi for både virksomheden, kunder og medarbejdere. 
www.ida.dk/om-ida/temaer ... 

Case 2018: Mørkhøj Skole i Søborg
Mørkhøj Skole er én af spydspidserne i nytænkningen af Gladsaxe Kommunes skoler. Skolen åbnede i april 2017 et nyt innovationscenter – et future classroom lab. 
www.ida.dk/media ... pdf